Twinkle | Digital Commerce

‘Europese iDeal’ MyBank komt eraan

2017-11-11
134118

MyBank wordt begin juni voor het eerst getest. EBA Clearing maakt goede vorderingen met de pan-Europese online betaalmethode, die net als iDeal is gebaseerd op internetbankieren. Al vijftig payment service providers zegden hun medewerking toe.

Dat maakt EBA Clearing, gelieerd aan de Euro Banking Association (EBA), bekend in een tussentijds rapport. Bij EBA Clearing zijn 70 grote banken aangesloten, waaronder ABN Amro, ING en Rabobank uit ons land. De meeste van die banken hebben een intentieverklaring getekend om MyBank straks als betaalmethode te accepteren. Uit hun feedback blijkt dat ze de betaalmethode technisch gezien vrij eenvoudig kunnen implementeren.

Payment service provicers
Ook vijftig payment service providers (psp’s) hebben gezegd mee te willen doen, al verschilt het tempo waarin zij MyBank kunnen toevoegen aan hun aanbod: sommige psp’s beginnen daar direct mee, andere doen dat pas volgend jaar omdat de budgetten voor 2012 al zijn vergeven. Via een enquête wil EBA Clearing meer duidelijkheid creëren over de voortgang, ook om de psp’s te kunnen verdelen over verschillende pilots. Er zijn er dit jaar twee gepland, volgend jaar volgen naar verwachting nog drie of vier testing windows, waarna de officiële uitrol kan plaatsvinden.

Eigen bankomgeving
De eerste pilot gaat op 4 juni van start, aldus EBA Clearing. Deelnemende banken zullen zowel de rol van buyer bank als die van seller bank innemen. Iedere bank zal één of enkele merchants vragen te participeren in de test met grensoverschrijdende betalingen. Webshoppers kunnen straks betalen (demoshop) in de omgeving van hun eigen bank, zoals dat nu ook het geval is bij iDeal.Authentitcatie van MyBank-betalingen gebeurt met een TAN-code of een random reader.

SEPA
EBA Clearing heeft MyBank ontwikkeld in de geest van SEPA (Single Europe Payments Area, red.). Brussel hoopt barrières wegnemen om te komen tot één Europese betaalmarkt, ook online. Zo kan (cross border) e-commerce worden bevorderd, waarmee nieuwe banen worden geschapen. De Europese Commissie heeft onlangs nog beloofd (punt 10 in het actieplan) werk te maken van de harmonisatie van online betalingen.

Solution manager
EBA Clearing zoekt nog naar een specifieke ‘solution manager’ voor MyBank, een rol die Currence bekleedt bij iDeal in Nederland. De beheerder is er vooralsnog niet in geslaagd het hier zo succesvolle iDeal naar het buitenland te brengen.


Size: 234.0K bytes Modified: 2 June 2016, 13:46