Twinkle | Digital Commerce

‘E-tailers besteden meer aan technologie in 2011’

2017-05-27
180101

Bijnatwee op de drie (62 procent) Amerikaanse webwinkeliers zijn van plan dit jaar meer geld te besteden aan technologie. Slechts 5 procent geeft aan hierin juist te willen gaan snijden, blijkt uit een onderzoek door Forrester Research.

Vorig jaar lag het percentage e-tailers dat het budget voor technologische ontwikkelingen wilde vergroten nog op 57 procent. Voor dit jaar is dit percentage dus gestegen naar 62 procent. Het percentage van webwinkeliers dat juist wil snijden in deze kosten is met 5 procent gelijk gebleven aan vorig jaar.

Verschuiving
Deze cijfers komen voort uit The 2011 Online Retail Technology Investment Outlook, uitgevoerd door Forrester Research onder Amerikaanse online-retailers. Voor dit onderzoek werd hen gevraagd naar hun prioriteiten wat betreft investeringen in technologie. De resultaten hieruit laten een verschuiving zien ten opzichte van vorig jaar.

Meer geld naar back-end, platform en mobiel
Zo is voor 2011 de integratie van back-end systemen, zoals ordermanagement en boekhouding, een van de belangrijkste prioriteiten volgens 63,5 procent van de respondenten. In 2010 lag dit aantal nog op 31,6 procent. 52,4 procent van de respondenten wil in 2011 investeren in zijn e-commerce platform, vergeleken met 48,8 procent in 2010. Verder laat het onderzoek het groeiende belang van het mobiele kanaal zien. Zo was het investeren in een mobiele site vorig jaar nog voor 18,6 procent van de respondenten van belang, dit jaar legt 52,4 procent proriteit hierbij.

Intern en extern
Bijna de helft (48 procent) van de ondervraagden geeft aan dat zijn webwinkel wordt ondersteund door een e-commerce platform dat in-house is gebouwd en wordt onderhouden. 24 procent gebruikt een platform van een leverancier, maar host deze intern. De overige respondenten maken gebruik van open source-platforms en commerciële toepassingen die worden gehost door andere bedrijven.

Software-as-a-service in trek
Echter, 59 procent van de online-retailers laat weten geïnteresseerd te zijn in het gebruik van software-as-a-service producten (SaaS-producten) of diensten die worden gehost door leveranciers. ‘Terwijl momenteel een meerderheid van de e-tailers gebruikmaakt van eigen medewerkers voor de ondersteuning van e-commerce platforms, kijken steeds meer e-commerce managers naar de mogelijkheden van ondersteunende oplossingen extern’, schrijft Brian K. Walker, analist bij Forrester, in het rapport.

Search
Voor 78 procent van de respondenten blijft ook dit jaar zoekmachinemarketing belangrijk. Hierin is geen verschuiving te zien ten opzichte van vorig jaar. Het belang van usability en het design van een website is wel toegenomen. Zo legt 70 procent prioriteit bij deze twee zaken, in vergelijking tot respectievelijk 56 en 60 procent in 2010. Webanalytics wordt ook steeds belangrijker voor online-retailers: 65 procent noemt dit een prioriteit voor 2011, terwijl dit vorig jaar voor 52 procent van de respondenten gold.

Bron: Internetretailer.com