Twinkle | Digital Commerce

Platform Affiliate Netwerken vreest cookie-regels niet

2017-11-11
170130
  • 1:22

Thomas Joosten, voorzitter van het Platform Affiliate Netwerken (PAN), ligt vooralsnog niet wakker van nieuwe Europese regels over het gebruik van cookies. ‘Het lijkt me een storm in een glas water.’

Emerce schreef gister over nieuwe Europese telecomregels, die de lidstaten binnen 18 maanden moeten implementeren. Daarin zou een opt-in verplichting zijn opgenomen voor het plaatsen van cookies, een activiteit waar de meeste affiliatenetwerken op drijven.

Opt-out
Het blijkt iets anders te liggen: er is geen sprake van een opt-in verplichting, maar wel van een informatieplicht en een plicht tot het bieden van een eenvoudige opt-out. Uit de Brusselse tekst: ‘The methods of providing information and offering the right to refuse should be as user-friendly as possible.’ Edoch: bij de computergebruiker die niets doet, kunnen nog gewoon cookies worden geplaatst.

De verplichtingen tot informatie en opt-out gelden overigens niet voor cookies die ‘strikt noodzakelijk’ zijn om een expliciet verzoek van een gebruiker te kunnen inwilligen. Bijvoorbeeld het afhandelen van een online-aankoop.

Agenda
PAN-voorzitter Joosten zegt zich nog te willen verdiepen in de regels: ‘Het komt me tot op heden over als ambtenarij die vanachter een Brussels bureau is bedacht. Het onderwerp staat inmiddels wel op de agenda van PAN. We zullen zeker kijken of en hoe we invloed uit kunnen oefenen.’

Andere grootheid
Joosten, die ook directeur is van affiliatenetwerk M4N, vraagt zich af de privacy van gebruikers wel op het spel staat bij affiliatemarketing. ‘Bij (andere vormen van, red.) online advertising is dat meer een issue, omdat banners kunnen worden afgestemd op eerdere gedragingen van de gebruiker. En neem dan Google, da’s weer een heel andere grootheid als je praat over privacy online.’