Twinkle | Digital Commerce

Sterven alle pc-webshops uit?

2017-05-26
  • 3:01

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan: het gilde van ‘eenige egte pc-winckels’ vindt het oneerlijk dat u, als virtuele winkelier, ook pc's aanbiedt. Vooral omdat u dat zo geniepig doet: alleen de bestelling aannemen en vervolgens de importeur voor de service laten opdraaien. Ja, zo kan zelfs m’n buurman goedkoop leveren, aldus groot-inquisitoir Klaassen namens het gilde.

Afgaande op de reacties meenden velen onder u dat het gilde niet met de tijd is meegegaan. Dat het gilde ‘t Wereld Wijde Web ontkent. Klaassen nochtans, werd er door u met pek en veren te kijk gezet.

Daarom moet ik dat gilde, NLCW genaamd, maar eens bijstaan: het was namelijk een groot misverstand, allemaal bedoeld als satire!

Want het gilde weet natuurlijk best dat ‘nieuwerwetsch gedoe’ altijd eerst paniek teweeg brengt. Zoals met die stoomgemalen, waarvan het gilde van agrariërs dacht dat hun koeien gek werden. En recent nog: het gilde van uitgevers dat dacht dat GoogleNews hun kranten leegzoog - ‘s nachts, bij volle maan nota bene. Of de muziekindustrie, die volhardde in de gedachte dat hun wereld zo plat is als een cd.

Nee, het gilde is niet van gisteren! Hun punt is duidelijk, zij het wat ongelukkig geformuleerd – satire zoals gezegd. Wat ze bedoelden te zeggen is, dat u het hun onmogelijk maakt om hoogwaardige service te blijven leveren. Zoals deskundig advies. Ik citeer even uit een artikel op MKBnet, van juni van dit jaar: “Het blijkt dat consumenten zich steeds meer storen aan dom, lomp, brutaal en ongeïnteresseerd winkelpersoneel. Volgens Ambia, een bedrijf dat zich bezighoudt met de opleiding van winkelpersoneel, gaan de meeste klachten van consumenten over de lange wachttijden, de ongeïnteresseerdheid en onvakkundigheid van het personeel”. Ziedaar, het resultaat van uw oneerlijke concurrentie: winkeliers moeten zich uit kostenoverwegingen tot uw niveau verlagen. En daardoor dreigen de pc-winkels helemaal te verdwijnen, want u levert zelfs helemaal geen dure toegevoegde waarde.

Als u het allemaal nog eens goed herleest, ziet u dat Klaassen dus eigenlijk pleit voor de afschaffing van de btw-plicht voor webshops! Hulde. En wat het gilde er ook niet bij zegt – daarom doe ik maar het maar voor hen – is dat als alle winkels verdwijnen, ze ook geen kijkers meer krijgen die vervolgens bij u gaan kopen. Dus u verdwijnt ook! Kortom, het gilde verdient rehabilitatie. Het gilde kijkt juist vooruit!

Vooruitkijken kun je als je geleerd hebt van je verleden. Het gilde heeft ooit de hele kantoormachinehandel uitgeroeid, inclusief Olivetti bolkop typewriters en Remington rekenmachines. Die smet op hun geschiedenis is nu intern verwerkt, men ziet het onder ogen en vandaar de waarschuwing: dat nooit meer!

De door u dus verkeerd begrepen uitspraken van de heer Klaassen waren overigens gedaan in het kader van een op handen zijnde gilde-publicatie, waaruit ik graag nog iets citeer:

Op dat ogenblik bespeurden zij op het internet een dertig tot veertig vijanden. Zodra Don Klaassen ze zag, zei hij tot zijn trainee:

“Een beetje rondsurfen leidt onze zaken nog beter dan wij konden wensen: want kijk eens daarginds, vriend Sancho Panza, zie je daar die ontzaglijke reuzen! Die denk ik te bestrijden met dual pricing en een zwarte lijst. Met de buit zullen wij ons verrijken: dat is goed krijgsrecht en men bewijst de consument een grote dienst door dat boze gebroed van de aardbodem te laten verdwijnen.”
“Welke reuzen?” vroeg Sancho Panza.
“Die je daar ziet”, antwoordde zijn meester, “met hun grote kortingen. Want er zijn reuzen met kortingen van wel 10 procenten groot!”

“Kijk eens goed, heer”, antwoordde Sancho. “Wat zich daar vertoont, zijn geen reuzen, maar eenvoudige webshops; en wat bij hen op korting lijkt is gewoon minder service, die, slechts door een enkele consument gekozen, juist aan u grote kansen kan bieden. Zoals Impact Retail doet, met hun webshop Modern.nl”.

“Ik zie wel,” antwoordde Don Klaassen, “dat je nog niet veel van de wereld afweet. Reuzen zijn het en indien je bang bent, ga dan opzij en bid, terwijl ik mij met hen en hun leveranciers in een vreselijke en ongelijke strijd ga begeven". .