Twinkle | Digital Commerce

Betalingsgedrag in zomermaanden slechter

2017-05-26
  • [nieuws]
  • 1:29

Gedurende de zomermaanden is het betalingsgedrag van klanten aanzienlijk slechter,  blijkt uit de Credit Management Trendmeter van OnGuard. Ruim 64 procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat het betalingsgedrag in deze maanden verslechtert. De gemiddelde vertraging van niet betaalde rekeningen is maar liefst achttien dagen.

Omzet missen

Buiten de zomermaanden mist 40 procent van de ondervraagde bedrijven minimaal 15.000 euro maandomzet vanwege niet betaalde rekeningen. In de zomermaanden ligt dit bedrag nog een stuk hoger en dat merken bedrijven in hun maandomzet.

Vrouwen op credit management afdeling

Het onderzoek wijst uit dat het betalingsgedrag van klanten opmerkelijk beter is met (meer) vrouwen op de credit management afdeling. Judith Verloop van OnGuard: ‘De reden hiervoor zou kunnen zijn dat vrouwen een andere klantenbenadering hanteren dan mannen. Vrouwen nemen een meer begripvolle en meer geduldige houding aan dan mannen, als het gaat om het benaderen van wanbetalende klanten. Mannen hanteren een meer directe en zakelijkere aanpak.’

Betalingsmoraal

Uit het onderzoek blijkt verder dat ruim 30 procent van de ondervraagden de betalingsmoraal van klanten in Nederland matig tot slecht vindt. Bijna 75 procent van de ondervraagde bedrijven heeft te maken met klanten die hun rekeningen geregeld tot vaak niet binnen de officiële termijn betalen. Opvallend hierbij is dat de afgelopen 6 maanden 41 procent van de ondervraagde bedrijven wel een lichte daling heeft gezien van de Days Sales Outstanding (DSO), oftewel; het aantal dagen dat een rekening open blijft staan is gedaald. Toch is 63 procent van plan zijn debiteurenbeleid aan te scherpen.

Grote bedrijven

Opmerkelijk is dat grote bedrijven tot de slechtste betalers worden bestempeld. Slechts 5 procent van de ondervraagden beoordeelt de betalingsmoraal bij Nederlandse bedrijven als goed. Men verwacht ook niet dat daar de komende 6 maanden verandering in komt.