Twinkle | Digital Commerce

Kogel door de kerk: Europese privacyverordening

2017-11-11
180101
  • 1:06

Het Europees Parlement heeft na ruim vier jaar ontwikkelen een Algemene Verordening Gegevensbescherming goedgekeurd. De nieuwe regels vervangen de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens binnen twee jaar.

De Europese Commissie noemt het aannemen van de wetgeving een ‘historische prestatie’. Sinds 1995 is er geen nieuwe overkoepelende richtlijn geweest voor de bescherming van privégegevens online. Nu worden alle landelijke wetten op dit gebied vervangen door de nieuwe uniforme Europese regelgeving. De overgangsperiode is hierin twee jaar.

Hogere boetes
Door invoering van de Europese privacyordening mogen waakhonden als de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens hogere boetes opleggen aan bedrijven die gegevens niet goed beschermen. Dit kan oplopen tot 4 procent van de wereldwijde omzet of 20 miljoen euro.

Datalekken en vergeetrecht
Ook is het in de EU verplicht om datalekken binnen 72 uur te melden, wat sinds 1 januari al geldt voor Nederlandse ondernemingen. En wordt het ‘vergeetrecht’ uitgebreid naar andere internetbedrijven. Dat betekent dat niet alleen Google en Bing verzoeken om geschiedenis te verwijderen moeten inwilligen.

Recht van export
Verder moeten privacygegevens - na nadrukkelijk gegeven toestemming - op een heldere wijze worden verwerkt en hebben gebruikers het ‘recht van export’; het recht om gegevens over te zetten naar een andere (e-mail)provider.

Lees ook:
Europese privacyverordening: de stand van zaken (18-12-2015)