Twinkle | Digital Commerce

De kracht van spraak: bent u klaar voor voice search?

2017-11-09
180101
  • 3:23

Volgens een studie van het digitale genootschap Bitkom bedienen smartphone gebruikers hun mobiel meer en meer met hun stem. Het gebruik van voice search is vooral populair bij jonge telefoongebruikers; 58 procent van de groep tussen de 14 en 29 jaar gebruikt deze zoekfunctie regelmatig. Welke impact heeft voice search op Search Engine Optimisation (seo) en hoe kunt u zich hierop voorbereiden?

Tekst: Nicole Schalkwijk

Wat is voice search?
Kort gezegd gebruikt voice search een technologische combinatie van Natural Language Processing en Text-to-Speech - het tegenovergestelde van een keyboard - om een vraag van een gebruiker te kunnen begrijpen. Het antwoord op die vraag komt van de website die de zoekmachine in kwestie het best vindt passen. Dit antwoord wordt direct getoond aan de gebruiker, zonder een lijst van andere zoekresultaten.

Wanneer wordt voice search gebruikt?
Spraakgestuurd zoeken wordt regelmatig gebruikt en het gebruik zal blijven stijgen door nieuwe technologische ontwikkelingen. Menig onderzoek wijst echter uit dat vooral lokale zoekopdrachten worden uitgevoerd via voice search. Een lokale zoekopdracht (ook wel query genoemd) wordt doorgaans beantwoord met resultaten in de buurt van de gebruiker. Voorbeelden van deze zoekvragen zijn: ‘Waar is het dichtstbijzijnde Italiaanse restaurant?’ of ‘Hoe kom ik het snelst bij het dichtstbijzijnde treinstation?’.

Dit houdt in dat, hoewel het aantal voice searches groeit, de meeste gesproken zoekopdrachten onderweg worden gedaan. De gebruiker heeft de informatie direct nodig en zal hoogstwaarschijnlijk snel handelen na het ontvangen van het zoekresultaat. Voor lokale voice searches kunt u er daarom vanuit gaan dat de gebruiker zich verder in de customer journey bevindt en de intentie heeft om bijvoorbeeld een tafel in een restaurant te reserveren of een treinkaartje te kopen.

De impact van spraakgestuurd zoeken op seo
Het snel toenemende gebruik van voice search tegenover geschreven query’s begint zijn uitwerking te hebben op het seo-landschap. Zoekopdrachten worden op een meer natuurlijke manier geformuleerd, als een dialoog. Ook worden er doorgaans meer woorden gebruikt om een zoekopdracht te formuleren. De keywords worden meer en meer longtail, iets waar u rekening mee moet houden bij het plannen, creëren en plaatsen van uw websitecontent.

Ook zijn lokale zoekopdrachten directer en minder beschrijvend. Opdrachten als: ‘Waar kan ik X vinden?’ of ‘Wat is de snelste route naar Y?’, zijn minder afhankelijk van context om begrepen te worden door voice search assistents zoals Siri, Google Voice Search, Cortana en Amazon Echo.


 

Daarom zal voice search technologie in eerste instantie vooral impact hebben op lokale seo, tot de technologie meer geavanceerd wordt. In de toekomst kunnen we echter verwachten dat zoekopdrachten in het algemeen langer worden en meer overeenkomen met een gesprek. De verwachting is ook dat we steeds meer rich websitecontent gaan produceren en deze content zo gaan structureren, dat het duidelijke antwoorden geeft op de gesproken vragende query’s van gebruikers.

Wat is het verschil tussen keywords en conversatie?
Dat er een verschil is tussen gesproken en geschreven taal is duidelijk. Zo is er ook een groot verschil in search query’s wanneer u ze uittypt of uitspreekt.

Stel dat wij voice search technologie zouden gebruiken om te onderzoeken hoe wij onze seo het beste aan kunnen passen aan gesproken zoekopdrachten. Dan zou de query ongeveer als volgt geformuleerd zijn: ‘Wat zijn de best practices voor het aanpassen van seo op voice search?’ Zouden we hetzelfde onderzoek achter een toetsenbord uitvoeren, wordt de zoekvraag korter: ‘voice search seo’ of zelfs alleen ‘voice search’. Dit komt, omdat we een zoekmachine gebruiken die aangeleerde algoritmes gebruikt. Dit algoritme woorden en zinnen met websitecontent en houdt beperkt rekening met de bedoeling achter een zoekopdracht en betekenis van de woorden.

Voor jongere, en iets minder jonge, generaties wordt het steeds minder logisch om zoekmachines op de keyword manier te bevragen. Voor hen wordt het natuurlijker om ze conversationeel te gebruiken. Hierdoor verschuift search naar een meer natuurlijk dialoog, in plaats van het intikken van keywords in een search box.

Factoren zoals stiltes, klemtonen, intonatie en andere contextuele aanwijzingen
Contextuele factoren zijn heel belangrijk wanneer het aankomt op de bedoeling achter een gesproken dialoog of vraag. Dit zal een uitdaging vormen voor zowel de zoekmachines als merken die hiervan gebruik willen maken. Willen Google en andere zoekmachines deze factoren meenemen om zo te bepalen welke zoekresultaten het meest relevant zijn, dan zijn er nog wel wat stappen te maken. Gelukkig worden voice search assistents steeds slimmer en persoonlijker.

Nicole Schalkwijk is online marketing consultant bij metapeople.