Twinkle | Digital Commerce

Je CX klaarmaken voor de toekomst

2022-06-22
1120630
  • [whitepaper]
  • 0:57

Je kunt niet meer om video heen. De technologie voor video en schermdelen bestaat al jaren. In 2020 nam het gebruik ervan echter een vlucht, omdat we dankzij deze technologie in contact konden blijven met vrienden, familie en collega's, maar ook met onze klanten.

Onderzoek van Vonage wees vorig jaar uit dat video voor organisaties het snelst groeiende kanaal was om hun klanten van dienst te zijn, al gebeurde dat eigenlijk vooral noodgedwongen. Toch sluiten veel van de beschikbare tools niet aan op de gemakkelijke, verbonden, veilige en naadloze ervaring die organisaties hun klanten willen bieden.

Nu de pandemie grotendeels achter ons ligt, realiseren veel organisaties zich dat silo-denken en het bieden van losstaande, afzonderlijke ervaringen aan klanten verre van ideaal zijn. Een meer doordachte aanpak is dan ook nodig, om onderzoek te laten leiden in hoe video of visuele interactie kan worden toegepast.

In deze whitepaper lees je dat er veel komt kijken bij het in gebruik nemen van visuele interactietools. In de volgende hoofdstukken worden onderzoeksresultaten en gebruikssituaties besproken, op basis waarvan je kunt bepalen hoe en waar je zou kunnen overwegen tools voor video en schermdelen te implementeren en zo de ervaring van je klanten te verbeteren.

Download