Twinkle | Digital Commerce

Franchisers straks beter beschermd dankzij nieuwe wet

2019-07-12
1000562
  • 1:34

Het kabinet wil dat franchisenemers straks meer bescherming krijgen als zij zich aansluiten bij een keten. Ook moeten zij over meer informatie beschikken van het desbetreffende bedrijf, zodat eventuele conflicten voorkomen kunnen worden.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming hebben daarvoor een wetsvoorstel ingeleverd bij de Raad van State. In dat wetsvoorstel staat onder meer dat franchisers, voordat ze een overeenkomst ondertekenen, over alle relevante informatie moeten beschikken van de franchisegever.

Ook krijgen de franchisenemers inspraak bij tussentijdse wijzigingen van de afspraken omtrent financiën. Dat zorgde eerder voor een aantal conflicten. Zo had Hema lange tijd een conflict met zijn franchisers over de verdeling van de online kosten. Daardoor ketste een eerdere overname van de keten zelfs af. Een jaar geleden werd dit conflict beëindigd in de rechtszaal.

In het wetsvoorstel staat verder dat franchisers inspraak krijgen in tussentijdse wijzigingen van afspraken. Dit geldt zowel voor de bestaande overeenkomsten als de formule van het moederbedrijf. Dat laatste is tegen het zere been van de concerns, schrijft De Volkskrant. Als een concern iets aan zijn formule wil aanpassen, bijvoorbeeld de huisstijl, dat moet dat eerst ter goedkeuring bij de franchisers worden voorgelegd. Drogisterij Etos spreekt daarbij al van een ‘ongerechtvaardigde en ontoelaatbare beslissingsbevoegdheid.’

‘Te veel invloed’

Volgens de krant vinden de grote moederbedrijven over het algemeen dat het nieuwe wetsvoorstel ervoor zorgt dat de franchisenemers te veel invloed krijgen op beslissingen over het gehele bedrijf. Keijzer noemt de nieuwe maatregelen een ‘codificatie van normale verhoudingen’. Volgens haar valt er dan ook prima mee te werken. In het bijbehorende persbericht noemt ze het wetsvoorstel ‘noodzakelijk om de samenwerking tussen de franchisegevers en de franchisenemers in goede banen te leiden’. Volgens haar is het voorstel juist goed om de machtsbalans tussen de partijen te herstellen en de franchisers een helpende hand te bieden.