Twinkle | Digital Commerce

Nieuwe SEO-richtlijnen van Google: wat u moet weten

2017-05-27
180101
  • 5:17

Google heeft vorige week zijn ‘Webmaster Guidelines’ aangepast. Omdat dat niet zo vaak gebeurt en omdat het bedrijf behoorlijk goed is geworden in handhaving, loont het om daar even goed naar te kijken.


Tekst: Eduard Blacquière

Om te beginnen de drie belangrijkste bevindingen op een rij.

  • Mens belangrijker dan zoekmachine
  • Basis blijft belangrijk
  • Techniek steeds belangrijker

Hieronder werk ik deze take-aways over de Webmaster Guidelines nader uit.


MENS BELANGRIJKER DAN ZOEKMACHINE

De boodschap van Google is duidelijker dan ooit: bouw uw websites voor mensen, niet (alleen) voor zoekmachines. Er zijn 4 compleet nieuwe richtlijnen gekomen, die allemaal het belang van mensen dienen. Ik som ze hieronder op.

1. HTTPS
HTTPS is nu ongeveer anderhalf jaar een ranking factor. Met de komst van de eigen richtlijn wordt nog maar eens duidelijk hoe belangrijk Google de beveiligde verbinding vindt:

If possible, secure your site’s connections with HTTPS. Encrypting interactions between the user and your website is a good practice for communication on the web.’

2. Mobielvriendelijkheid
Google is mobielvriendelijkheid vanaf 21 april vorig jaar zwaarder gaan wegen. In de richtlijnen is nu heel duidelijk gesteld dat sites moeten werken op alle soorten apparaten:
Design your site for all device types and sizes, including desktops, tablets, and smartphones. Use the mobile friendly testing tool to test how well your pages work on mobile devices, and get feedback on what needs to be fixed.’

3. Toegankelijkheid
De stichting Accessibility is er al jaren mee bezig: websites, apps en andere ict-systemen toegankelijk maken voor iedereen, met name mensen met (visuele) beperkingen. Overheidssites zijn zelfs verplicht om aan deze wegrichtlijnen te voldoen. Toegankelijkheid is nu ook onderdeel van Google’s Webmaster Guidelines:

Ensure that your pages are useful for readers with visual impairments, for example, by testing usability with a screen-reader.’

4. Zichtbare content
Google hecht minder waarde aan content die niet direct zichtbaar is voor bezoekers, werd in de praktijk al duidelijk het laatste jaar. In de nieuwe richtlijnen benadrukt het bedrijf dat (voor mensen) zichtbare content meerwaarde heeft:

‘Make your site’s important content visible by default. Google is able to crawl HTML content hidden inside navigational elements such as tabs or expanding sections, however we consider this content less accessible to users, and believe that you should make your most important information visible in the default page view.’


DE BASIS BLIJFT BELANGRIJK

De tweede take-away gaat over de basis. Een aantal gewijzigde richtlijnen gaat over de basiselementen die in elk SEO-verbeterplan thuishoren.

->  Page title
In de gereedschapskist van elke zoekmachinespecialist zit al jaren de title tag. Google heeft toegevoegd dat deze ook specifiek moet zijn (naast beschrijvend en nauwkeurig):

Ensure that your title elements and alt attributes are descriptive, specific, and accurate.’

Het alt-attribuut voor afbeeldingen moet aan dezelfde criteria voldoen.

-> Sitestructuur
Vanuit een voorheen gecombineerde richtlijn heeft Google nu de eis aan een site-structuur apart opgeschreven:

Design your site to have a clear conceptual page hierarchy.’

De interessante toevoeging is het woordje ´conceptueel´. Behalve dat er een duidelijke hiërarchie moet zijn, moet deze nu ook conceptueel of begripsmatig zijn. Zorg dus voor een taxonomie waarbij u alle informatie op de site duidelijk en logisch – voor mensen – indeelt. En link relevante informatie aan elkaar.

-> Links + anchor tekst
Om Google al uw content te kunnen laten vinden, en de juiste waarde te geven, zijn er links nodig. Google benoemt nu dat u links van een findable pagina nodig hebt. Interessant is wat Google verstaat onder findable. Is dat vindbaar voor Google of voor een mens? Ik vermoed dat ze findable steeds meer zullen beoordelen op het criterium of de link voor bezoekers van websites goed te vinden zijn.

Ensure that all pages on the site can be reached by a link from another findable page. The referring link should include either text or, for images, an alt attribute, that is relevant to the target page.’

Het tweede deel van deze richtlijn gaat over de belangrijkste ranking factor, de anchor tekst: de tekst waarmee naar een andere pagina gelinkt wordt. Of in het geval van een afbeelding het alt-attribuut. Nieuw is dat Google expliciet beschrijft dat de anchor tekst (of het alt-attribuut) relevant moet zijn voor de doelpagina. Google schuift het belang van de anchor tekst dus niet onder stoelen of banken.


TECHNIEK STEEDS BELANGRIJKER

Derde bevinding is dat techniek een belangrijker onderdeel van SEO is geworden. Begrippen als HTTPS, mobile friendliness, app indexing en structured data vereisen technische kennis en skills die een paar jaar geleden nog niet nodig waren. De 4 genoemde nieuwe richtlijnen onder ‘mens belangrijker dan machine’ gaan over techniek, net als diverse vernieuwde richtlijnen:

-> Crawl budget
Voor het eerst noemt Google in de richtlijnen de term crawl budget, iets wat al vrij lang bekend is in SEO-land. Het is goed dat dit nu ook in de richtlijnen staat. Want uw crawl budget bepaalt absoluut hoeveel en hoe vaak Google uw content crawlt (en dus indexeert en rankt).

‘Use the robots.txt file on your web server to manage your crawling budget by preventing crawling of infinite spaces such as search result pages. Keep your robots.txt file up to date. Learn how to manage crawling with the robots.txt file. Test the coverage and syntax of your robots.txt file using the robots.txt testing tool.’

-> Structured data
De richtlijn is nauwelijks veranderd, maar interessant is de wijziging van review naar follow:

‘Follow our recommended best practices for images, video, and structured data.’

Daaruit haal ik dat met name structured data belangrijker is geworden. Google hint er ook op dat het er dit jaar meer mee gaat doen.

-> 404’s & Valid HTML
Google maakt extra duidelijk dat links naar uw site (ook interne links) niet op foutpagina’s, zoals 404’s, moeten uitkomen. Interessant is ook het noemen van valid HTML.

Ensure that all links go to live web pages. Use valid HTML.’

Nee, valid HTML is nog steeds géén ranking factor. Maar het kan tegenwoordig wel voor meer problemen zorgen. Bijvoorbeeld met structured data of mobile friendliness.

-> Sitemap
Er is op zich niet veel vernieuwd, maar interessant is dat Google in dezelfde richtlijn spreekt over zowel de XML sitemap (voor zoekmachines) als de HTML sitemap (voor mensen).

Provide a sitemap file with links that point to the important pages on your site. Also provide a page with a human-readable list of links to these pages (sometimes called a site index or site map page).’


Conclusie
De basisprincipes van Google zijn niet veranderd. Het bedrijf wil nog steeds dat u uw website zo goed mogelijk maakt voor uw bezoekers. Maar met de ontwikkeling van het web en van Google’s systemen, wordt technische kennis tegelijkertijd belangrijker. Al maakt u bij SEO uiteindelijk altijd het verschil met het creëren en op relevante plekken verspreiden van content die problemen van uw doelgroep oplost.
 
Eduard Blacquière is zoekmachinespecialist en principal consultant bij Orange Valley. Dit artikel verscheen eerder op zijn site Edwords.nl.