Twinkle | Digital Commerce

Nieuwe vakprijzen en nieuwe opzet Thuiswinkel Awards

2017-05-28
180101
  • 4:44

De vakprijzen Thuiswinkel Awards 2013 krijgen een nieuw jasje. De Beste Startende Webwinkel, Beste Mobiele Webwinkel en Cross Border E-commerce Award blijven. Nieuw is de dat Beste Webwinkel van Nederland vijf deelvakprijzen krijgt.

Tekst: Mark Verduijn

Deelnemers aan deze deelvakprijzen worden met het GfK ShopExperience-onderzoek beoordeeld op hun prestaties ten opzichte van 180 internationale benchmarks.

Geestesvader van het nieuwe beoordelingsmodel voor de vakprijzen van de Thuiswinkel Awards, Arjen Bonsing, is in zijn nopjes. Al jarenlang is hij vakjurylid van de Thuiswinkel Awards. ‘Dankzij het GfK ShopExperience-onderzoek heeft de vakjury dit jaar een instrument in handen voor een objectieve, internationale benchmark. Dat is hard nodig want Nederlandse e-commerce spelers zien steeds vaker dat ze concurrentie krijgen van internationale partijen. Neem de komst van Zalando naar Nederland, dat heeft menig online schoenenwinkel verrast.’

Mysteryshopper
De GfK ShopExperience is opgebouwd uit de vijf stappen van het online klantrelatieproces: oriëntatie, selectie, transactie, aflevering en evaluatie. Deze vijf stappen bestaan uit 29 dimensies. Zo worden bij de stap aflevering onder andere orderbevestiging, track & trace en retouren onderzocht. Bij selectie zijn dat zichtbaarheid, toegankelijkheid, look & feel, prestatie en functionele elementen. Binnen de vijf stappen worden verspreid over de 29 dimensies meer dan 180 internationale benchmarks gehanteerd. Deelnemers aan de vakprijzen Thuiswinkel Awards worden door mysteryshoppers bezocht die in totaal meer dan duizend vragen met ja of nee beantwoorden. Bonsing: ‘Een mysteryshopper kijkt bijvoorbeeld bij het segment toegankelijkheid of een webwinkel de locatie van de bezoeker herkent. En of daarover een dialoog tot stand wordt gebracht, of de bezoeker zelf een locatie kan kiezen.’ De mysteryshopper-antwoorden worden vergeleken met de best practices van internationale webwinkels. Zo rolt er uiteindelijk per stap de shortlist van genomineerden van de deelvakprijs uit de bus (zie kader ‘Deelvakprijzen Thuiswinkel Awards’).

Uitbreiding vakjury
De presentatie van de genomineerden voor de vakjury blijft onderdeel van de eindbeoordeling. ‘Maar deze presentatie zal een geheel ander karakter krijgen dan in de voorbijgaande jaren,’ zegt Bonsing. ‘De genomineerde zal door de vakjury veel meer worden aangesproken op de bevindingen uit de GfK ShopExperience. Het zal minder een presentatie van de genomineerde aan de jury zijn, maar meer een inhoudelijke discussie tussen genomineerde en vakjury. Daarvoor zal de jury van iedere deelvakprijs worden versterkt met een inhoudsdeskundige op het betreffende vakgebied, bijvoorbeeld een online markteer voor de deelvakprijs Online Marketing Award.’

Schat aan informatie
Deelnemers aan de deelvakprijzen van de Thuiswinkel Awards krijgen het GfK ShopExperience-onderzoek cadeau. Bonsing: ‘Ik verwacht dat de rapportcijfers de deelnemende partijen zal prikkelen om te gaan sturen op hun ambitie. Het onderzoek kan ze helpen om te bepalen in welk groeipotentieel geld wordt geïnvesteerd. Deze waardevolle informatie maakt misschien meedoen nog wel belangrijker dan winnen.’ Verder hoopt Bonsing dat de internationale benchmarks Nederlandse innovatie in e-commerce doen versnellen en verbeteren. Eerlijk gezegd, maakt hij zich daarover een beetje zorgen: ‘In het buitenland zie ik een sterker innovatievermogen bij webwinkels. Dat is niet alleen vanwege de schaalvoordelen van een grotere binnenlandse markt. Ambitie is bij innovatie minstens zo belangrijk.’ Hoewel de GfK ShopExperience klaar staat voor het beoordelen van de deelnemers aan de vakprijzen Thuiswinkel Awards, is Bonsings werk nog niet af. ‘Zeker de e-commerce markt is zeer dynamisch. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen zich snel verspreiden. Denk maar aan de grote doorbraak van de tablet. Door zulke ontwikkelingen zullen de benchmarks en de partijen die daarin het beste presteren ongetwijfeld veranderen.’

Publieksprijzen
Behalve de negen vakprijzen zijn er ook weer Publieksprijzen te winnen. In ruim twintig categorieën zullen consumenten hun favoriete webwinkel kiezen. Om alle webwinkels een gelijke kans te laten maken op het winnen van een van de Publieksprijzen, heeft de Stichting Nationale Thuiswinkel Awards een splitsing gemaakt op basis van de gerealiseerde omzet in 2011/2012. Om deel te nemen aan de Publieksprijzen is een omzet tussen een half miljoen en vijf miljoen euro vereist. De inschrijving voor de XL-shops staat open voor online retailers met een omzet van vijf miljoen euro of meer.

Half miljoen tot vijf miljoen euro
In de eerste categorie - webwinkels met een omzet van een half miljoen euro tot vijf miljoen euro - kiest de consument zijn favoriete webwinkel door deze online te beoordelen aan de hand van een vragenlijst. Door middel van deze vragenlijst ontvangen de webwinkels rapportcijfers op twaalf afzonderlijke aspecten. Op basis van deze beoordelingen wordt per webwinkel een overall cijfer uitgerekend. Hierbij wordt rekening gehouden met het belang dat consumenten hechten aan acht afzonderlijke aspecten. Hierdoor tellen aspecten die belangrijk zijn voor consumenten zwaarder mee in het overall cijfer van een webwinkel. Dit cijfer is 100 procent bepalend voor het resultaat. In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt er dus geen finale stemronde meer plaats. Om in aanmerking te komen voor een nominatie dient een webshop ten minste 375 beoordelingen te behalen. De winnaars van de Publieksprijzen worden op 7 maart bekendgemaakt.

Vanaf vijf miljoen euro
In de tweede categorie - de zogenoemde XL-shops, webwinkels met een omzet van minstens vijf miljoen euro - vindt er een vergelijkbare beoordeling plaats, maar is de beoordelingsronde bepalend om te worden genomineerd. Om kans te maken op een nominatie dient een XL-shop minimaal 750 beoordelingen te behalen. Per categorie worden minimaal drie en maximaal vijf webwinkels met de beste beoordeling genomineerd. Deze worden op 7 maart 2013 tijdens de uitreiking van de Publieksprijzen bekendgemaakt. Vervolgens worden op 28 maart 2013 de eerder besproken vakprijzen en publiekprijzen voor de XL-shops uitgereikt.

____________________

Deelvakprijzen Thuiswinkel Awards
1. Online Marketing Award
2. Product Experience Award
3. Easy Buying Award
4. Dynamic Delivery
5. Customer Centricity Award

Deelnemers kunnen zich voor één of meerdere deelvakprijzen inschrijven. Kandidaten die zich voor alle categorieën aanmelden, dingen mee naar de titel Beste Webwinkel van Nederland. Naast deze titel blijven in 2013 de awards voor de Beste Startende Webwinkel van Nederland, Beste Mobiele Webwinkel van Nederland en de Cross Border E-commerce Award. De Beste Webwinkel van Nederland en de winnaar van de Cross Border E-commerce Award dingen mee naar de European E-commerce Awards die worden uitgereikt tijdens de Global E-commerce Summit in Barcelona van 2 tot en met 4 juni 2013.
____________________

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 10-2012. De inschrijving voor de Thuiswinkel Awards staat open tot 25 januari.