Twinkle | Digital Commerce

Btw en goederenverkoop in de EU

2017-11-11
374270
  • 3:22

Verkoopt u fysieke producten aan particulieren in andere EU-landen, dan is het opletten met de btw. Welk btw-tarief brengt u in rekening, het Nederlandse of een buitenlands tarief? En waar doet u btw-aangifte? Twinkle geeft u antwoorden op deze vragen.
 
Tekst: Mark Verduijn
 

Verkoopt u als webwinkelier goederen aan particulieren (of anderen zonder btw-nummer) in een ander EU-land? Dan is de hoofdregel dat u het btw-tarief in rekening brengt van het EU-land waar de goederen naartoe gaan. Ook moet u zich in dat EU-land als btw-ondernemer registreren.

Verkoop op afstand
Als u slechts af en toe goederen verkoopt aan particulieren in een ander EU-land, hoeft u zich niet te registreren in dat EU-land. U brengt de Nederlandse btw (6 procent of 19 procent) in rekening en doet hiervan in Nederland btw-aangifte. Pas als uw omzet in het betreffende EU-land het voor dat land geldende drempelbedrag (zie kader) overschrijdt, moet u zich in dat land registreren als btw-ondernemer en buitenlandse btw in rekening brengen.

Voorbeelden
Beneden het drempelbedrag
De Franse consument waardeert uw webwinkel in racefietsen. In 2010 verkocht u hun voor 40.000 euro aan fietsen en onderdelen. Frankrijk heeft een drempelbedrag van 100.000 euro. U bent daar dus onder gebleven en kan dus uw Franse klanten het Nederlandse btw-tarief in rekening brengen en de btw-aangifte in Nederland doen.

Boven het drempelbedrag
U verkoopt meubels via uw webwinkel. Begin 2011 koopt er af en toe een particulier uit België. U stuurt deze klant een factuur met 19 procent Nederlandse btw. Hiervan doet u btw-aangifte in Nederland. De zaken met België gaan steeds beter. De omzet heeft per 1 juli 2011 het Belgische drempelbedrag van 35.000 euro overschreden. Vanaf die datum moet u Belgische btw in rekening brengen gedurende de rest van het jaar 2011 én het hele jaar 2012. Daarvoor zal u zich in België als btw-ondernemer moeten registreren om een lokaal btw-nummer te krijgen en daar btw-aangifte te kunnen doen.

Weer onder drempelbedrag
Maar in 2012 zakt de verkoop naar België weer in. Daarom hoeft u vanaf 2013 geen Belgische btw in rekening te brengen. Registratie als btw-ondernemer en een Belgisch btw-nummer zijn op dat moment niet meer nodig. U kunt de Belgische belastingdienst verzoeken om uw registratie (voorlopig) te deactiveren. Immers, zodra vanaf 2013 op enig moment het drempelbedrag weer wordt overschreden, zult u weer Belgische btw in rekening moeten brengen.

Tips en voorwaarden afstandsverkoop
•    Er is alleen sprake van een afstandsverkoop bij verkoop van goederen aan particulieren. Maak in uw webwinkel en administratie dus onderscheid tussen particulieren en ondernemers.
•    De drempelbedragen verschillen per EU-land.
•    Het registreren als btw-ondernemer in het buitenland kan langer duren dan in Nederland. Wacht dus niet tot het moment dat het drempelbedrag is overschreden. Bovendien krijgt u te maken met buitenlandse regelgeving over bijvoorbeeld factuurvereisten.
•    De regels voor afstandsverkopen gelden niet voor accijnsgoederen zoals alcoholische dranken of tabak. Voor deze goederen moet u altijd de btw in rekening brengen van het land waar u de goederen naartoe stuurt.
•    Evenmin gelden ze voor nieuwe auto’s, andere nieuwe vervoersmiddelen en margegoederen zoals gebruikte goederen, kunst, verzamelvoorwerpen en antiek.

Rompslomp?
Vindt u het bijhouden van drempelbedragen te veel administratieve rompslomp? Dan kunt u ervoor kiezen om altijd het buitenlandse btw-tarief in rekening te brengen. U moet hiervoor een verzoek indienen bij de Nederlandse belastingdienst. Let wel: in het betreffende EU-land moet u in principe voor een periode van ten minste twee jaar btw-aangifte doen.
____________________

De 27 EU-landen en drempelbedragenBron: Belastingdienst
____________________

Btw buiten de EU
Let wel: dit artikel gaat over de btw en de verkoop van goederen aan particulieren in een ander EU-land. Verkoopt u als webwinkelier goederen aan particulieren buiten de EU, dan geldt de afstandsverkopenregeling niet. U dient in dat geval 0 procent btw op uw factuur te vermelden, hier is sprake van export.

Verkoopt u goederen aan ondernemers in andere EU-landen, dan gelden er andere btw-regels. Ook de verkoop van diensten aan particulieren en ondernemers kent eigen btw-regels.
____________________

Dit artikel is tot stand gekomen na overleg met de e-commerce groep van RSM Niehe Lancée Kooij Belastingadviseurs N.V.

Mark Verduijn publiceert in vakbladen over e-commerce en internetmarketing. Daarnaast is hij online conversie copywriter.

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 10-2011.