Twinkle | Digital Commerce

Zoover zet in op beleving met digitaal magazine

2017-05-27
180101
  • 1:34

Zoover heeft samen met de VVV en productiebedrijf Netstar een digitaal magazine gelanceerd, dat voor het eerst is verschenen. Zoover Magazine, onder andere gevuld met klantbeoordelingen en content van adverteerders, stelt iedere maand een andere provincie centraal.

Volgens communicatiemanager Marthijn Tabak wil Zoover met zijn nieuwe magazine inzetten op de factor beleving: ‘Je ziet dat we een goede positie hebben als mensen zich oriënteren op een reis of op een weekend weg, maar het is natuurlijk goed om in de fase daarvoor al te inspireren. Daar komt bij dat het magazine handig kan zijn als mensen al ergens op een bestemming zijn. Als het regent kunnen ze de laptop of de iPad pakken om te zien wat er in de buurt te doen is bijvoorbeeld. Het magazine zal trouwens binnenkort ook voor andere mobiele apparaten beschikbaar komen.’

Adverteerders
Zoover Magazine geeft inzicht in de accommodaties, restaurants en bezienswaardigheden van provincies:Door de koppeling met Zoover-informatie wordt de lezer bij accomodaties geattendeerd op de mening van anderen. ‘Het is mogelijk om tegen betaling een plekje te reserven in het magazine', aldus Tabak. ‘We letten er zelf natuurlijk op dat de adverteerders die erin staan goed zijn beoordeeld op Zoover.’

Met de seizoenen mee
Volgens de zegsman worden de Zoover Magazines van de twaalf Nederlandse provincies – over een jaar zijn ze allemaal uit – na verschijning geüpdate op basis van de seizoenswisselingen. ‘In de herfst krijgen ze een andere look dan in de lente, met andere attracties bijvoorbeeld.’

‘VVV en wellicht ANWB’
Zoover Magazine, dat werd vormgegeven door Netstar, wordt onder de aandacht gebracht bij de ruim driehonderdduizend e-mailcontacten van Zoover en zustersites MyZoover en Vakantiereiswijzer.nl. Daarnaast wordt het magazine verzonden naar de digitale adressenbestanden van de VVV. ‘Wellicht volgt later de ANWB ook nog’, aldus Tabak.