Twinkle | Digital Commerce

Klantenservice bedrijf X: 'voor vragen graag contact opnemen met bedrijf Y'

2017-11-11
307169
  • 2:40

Bij het opstarten van een webwinkel komt veel werk kijken. Wat is er dan handiger om als beginnende webshop wat teksten en foto's over te nemen van concurrenten? Een blog over een van  mijn frustraties.

Stel, u begint een webshop. Wanneer de webbouwer de shop oplevert is deze waarschijnlijk nog lang niet af. De shop dient dan nog gevuld te worden met de voor de verkoop noodzakelijke content zoals aantrekkelijke plaatjes van de producten en productomschrijvingen om de producten aan te prijzen. Daarnaast moeten de klantenservicepagina's natuurlijk ook nog gevuld worden met informatie. Wat dacht u daarnaast van het opstellen van algemene voorwaarden en een privacy verklaring?

Dezelfde teksten
Erg veel werk allemaal! Wat is er dan handiger om als beginnende webshop wat teksten en foto's over te nemen van concurrenten? Veel (beginnende) webwinkeliers gaan blijkbaar zo te werk. Tijdens mijn werkzaamheden, en die van mijn collega's, in webwinkelland kom ik dan ook vaak dezelfde teksten tegen op websites op de klantenservicepagina's, bij de producten en in de algemene voorwaarden. Erg begrijpelijk allemaal, maar kijk uit dat je niet in het gedrang komt met het auteursrecht van de schrijver van een tekst of de maker van de foto.

Bruine leren bank
Het auteursrecht is, zoals wellicht bekend, het recht van de maker (de schrijver van een tekst, of de fotograaf bijvoorbeeld) op te treden tegen elke openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk. Wanneer hij dus niet wil dat zijn tekst wordt geherpubliceerd, kan hij dat met zijn auteursrecht tegenhouden (of wanneer de tekst reeds is geherpubliceerd kan hij bevelen dat de tekst wordt verwijderd). De maker kan dit alleen wanneer hij enige creativiteit in het schrijven van de tekst of het maken van de foto heeft gestopt. Puur zakelijke, korte omschrijvingen (bruine leren bank) of productfoto's die alleen het product laten zien op een witte achtergrond mogen in het algemeen dan ook overgenomen worden.

Slordig en onprofessioneel
Wat mijn frustratie echter wekt is de onzorgvuldigheid waarmee sommige webwinkels teksten van anderen kopiëren en op hun website plaatsen. Mijn vermoeden dat de teksten niet zelf geschreven zijn wordt soms zelfs bevestigd op de website zelf: de bedrijfsnaam van het bedrijf waarvan de teksten afkomstig zijn is soms nog in de tekst op de website aanwezig! Naast het feit dat dit erg slordig en onprofessioneel overkomt, is het bij het overnemen van stukken tekst uit algemene voorwaarden en klantenservice pagina's nog af te vragen in hoeverre daar géén auteursrecht op rust. De bedrijfsvoering van ieder bedrijf is weer anders, iets wat juist in de voorwaarden en bij de klantenservicesectie tot uitdrukking komt. Niet iedere webshop hanteert bijvoorbeeld dezelfde herroepingstermijn.

Schrijf zelf
Verder wil het niet altijd zeggen dat wat er bij andere - grote - webwinkels op de website en in de voorwaarden staat ook daadwerkelijk juridisch geoorloofd is. Aan te raden is dus altijd zelf de teksten te schrijven, of te herschrijven, en de voorwaarden door een jurist te laten opstellen.

Terug bij af
Mocht u het echt noodzakelijk achten om teksten klakkeloos - voor eigen risico - over te nemen, loop ze dan alstublieft na op bedrijfsnamen, termijnen en bedrijfsactiviteiten. Houd er dan wel rekening mee dat de kans bestaat dat de schrijver van de teksten u sommeert de teksten te verwijderen, waarna u dus eigenlijk terug bij af bent: een 'lege' webshop.